Önismereti igény

Søren Kierkegaard, dán filozófus szerint a legtöbb frusztráció és elkeseredés abból fakad, hogy az ember nem tud, vagy nem mer önmaga lenni. De mit is jelent önmagunknak lenni, mi is az az önismeret? Ha egyetlen szóval szeretnénk meghatározni, akkor azt önismeret nem más, mint az önmegértés. Arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre ad választ, hogy KI VAGYOK ÉN?

Az önismeret különböző szinteken valósulhat meg:

  • saját motívumrendszerünkről, képességeinkről, érdeklődési körünkről, feszültség- és kudarctűrő képességünkről szerzett ismeretanyag

  • a személyiség alakulása az életút folyamán (milyen élmények hatottak ránk, ezek hogyan befolyásolták érzéseinket, viselkedésünket, jelenlegi törekvéseinket)

  • az önismeret társas szintje (hogyan nyilvánulunk meg társas térben; milyennek látnak minket mások, ez mennyire egyezik a saját magunkról kialakított képpel)

Minden ember változik és a változás során átalakítja saját magáról alkotott képét is. Mindenkiben megvan az a belső képesség, hogy kibontakozzon és egy érettebb állapot felé fejlődjön. Nevezhetjük ezt fejlődési potenciálnak, a kiteljesedés irányába vivő hajtóerőnek.

Nyitott és elfogadó terápiás közegben lehetőség nyílik a saját őszinte érzésekre való odafigyelésre, a „jó–rossz” kategória mentén való szigorú önmegítélés helyett. Ezáltal megtapasztalható egy mélyebb önelfogadás. Felfedezhetővé válnak azok a belső potenciálok, amelyek ez idáig rejtve voltak. Megérlelődik a képesség a saját életért való felelősség felvállalására, és annak aktív alakítására. Megélhető a szabad választás és a döntés lehetősége.

Egyre inkább megerősödik a képesség a helyzeteket újszerű értelmezésére és elfogadására a régi sztereotípiák szemüvegén keresztül történő rigid megítélés helyett. A korábbi meggyőződések veszítenek a merevségükből, a pszichés és gondolkodásbeli rugalmasság egyre nagyobb teret nyer.

Ennek következtében a személyiség érettebbé és egészségesebbé válik, ami pozitívan hat a viselkedésre. Az önmagunkkal és másokkal való kapcsolatunk reálisabbá válik.

 

ROGERS, C. R. (2003) Valakivé válni. A személyiség születése. Edge Kiadó, Bp.

SELIGMAN, M. (2011) Amin változtathatsz... és amin nem - Átfogó kalauz a sikeres önfejlesztéshez. Akadémiai Kiadó, Bp.

Kép: Elizabeth Chapman - Motif

 

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

(Márai Sándor)

© 2017 Deák IngridTelefon: 06 70 / 225 8143
E-mail: deakingrid@gmail.com