Pár- és családi tanácsadás

„Senki sem különálló sziget.”

(John Donne)


A párkapcsolati, ill. családi tanácsadás egyik fontos alapját a rendszerszemlélet képezi, mely szerint egy adott személy leghitelesebben a családi kapcsolatainak tükrében érthető meg. A család tagjai kölcsönös kapcsolatban állnak egymással, meghatározva a család szerkezetét, a családtagok egy-egy szituációra adott reakcióit, és akár egészségi állapotát is. Nemcsak a szülői családból hozott minták, hanem transzgenerációs – több generációra visszanyúló, generációkon átívelő – hatások is fontos szereppel bírnak mind az egyén, mind pedig a család szempontjából.

A rendszerszemléletű tanácsadás leggyakoribb témái:

  • párrá, ill. családdá formálódás (összecsiszolódási nehézségek, interferáló családi minták)
  • családi / párkapcsolati konfliktusok („mérgező” családi légkör)
  • szülő-gyermek kapcsolati konfliktusok
  • szakítás, válás
  • mozaik-család (új család alapítása válást követően; az előző házasságból született gyermek(ek)hez fűződő kapcsolat nehézségei, „mostoha” státusz)
  • örökbefogadott gyermek a családban
  • családi krízisek (pl. haláleset a családban)
  • pszichés betegség a családban (pl. evészavarok, szorongásos zavarok, hangulatzavarok)
  • testi betegségek és pszichoszomatikus zavarok a családban

A tanácsadási folyamat során gyakran alkalmazott technika, a legalább három generációt felölelő családfa (genogram) elkészítése, és annak szimbolikus megjelenítése rengeteg információval szolgálhat: felfedheti a családban megjelenő férfi-női szerepmintákat, a generációról-generációra átörökített megoldatlan konfliktusokat, érzelmi és viselkedési mintázatokat. Valamint rámutathat a családban rejlő erőforrásokra, az érték- és normarendszerre is. A személyes fejlődést nehezítő, tudattalanul hordozott minták felismerésével és megértésével lehetőség nyílik azok korrekciójára, átdolgozására.

Mivel minden kliens egyedi családi mintázatával, kapcsolati hálójával együtt érkezik a terápiába, ezért a rendszerszemlélet egyéni konzultáció keretei között is jól kamatoztatható.

 

BALOGH K. - BÁRDOS K. - BÉKÉSI T. - HARDY J. - KOLTAI M. - KORBULY Á. - TÓTH B. (2021) Transzgenerációs történetek. Örökül kapott traumák és feldolgozásuk. HVG Könyvek, Bp.

ORVOS-TÓTH N. (2018) Örökölt sors – családi sebek és a gyógyulás útjai. Kulcslyuk Kiadó, Bp.

ORVOS-TÓTH N. (2021) Szabad akarat. Jelenkor Kiadó, Bp.

TÓTH B. (2006) Családfánk – sorsunk rejtett mintázata. Kairosz Kiadó, Bp.

MIHALEC G. (2012) Gyűrű-kúra. Boldog házasságra készülők kézikönyve. Kulcslyuk Kiadó, Bp.

MIHALEC G. (2013) Ketten együtt, magabiztosan. Párkapcsolat-építő kommunikáció. Kulcslyuk Kiadó, Bp.

FORWARD, S. (2014) Mérgező szülők. Háttér Kiadó, Bp.

SZONDI L. (1996) Ember és sors. Kossuth Kiadó, Bp.

© 2017 Deák IngridTelefon: 06 70 / 225 8143
E-mail: deakingrid@gmail.com