Pár- és családterápia

„Senki sem különálló sziget.”

(John Donne)


A családterápiás megközelítés egyik fontos vezérfonala a rendszerszemlélet, amely azt veszi alapul, hogy egy adott személy leghitelesebben a családi kapcsolatainak tükrében érthető meg. A család tagjai kölcsönös kapcsolatban állnak egymással, meghatározva a család szerkezetét, a családtagok egy-egy szituációra adott reakcióit, és akár egészségi állapotát is. Nemcsak a szülői családból hozott minták, hanem transzgenerációs (több generációra visszanyúló, generációkon átívelő) hatások is fontos szereppel bírnak.

A rendszerszemléletű konzultációk leggyakoribb témái:

  • családi / párkapcsolati konfliktusok („mérgező” családi légkör)
  • szülő-gyermek kapcsolati konfliktusok
  • párkapcsolati / házassági krízisek
  • szakítás, válás
  • mozaik-család (új család alapítása válást követően; előző házasságból született gyermek(ek)hez fűződő kapcsolat nehézségei, „mostoha” státusz)
  • örökbefogadott gyermek a családban
  • családi krízisek (pl. haláleset a családban)
  • pszichés betegség a családban (pl. evészavarok, szorongásos zavarok, hangulatzavarok)
  • testi betegségek és pszichoszomatikus zavarok a családban

A számos terápiás technika közül egyet kiemelve – a legalább három generációt felölelő családfa (genogram) elkészítése, és annak szimbolikus megjelenítése rengeteg információval szolgálhat: felfedheti a családban megjelenő férfi-női szerepmintákat, a generációról-generációra átörökített megoldatlan konfliktusokat. Valamint rámutathat a családban rejlő erőforrásokra, az érték- és normarendszerre is. Így a pozitív minták és értékek megerősítést nyernek. A személyes fejlődést nehezítő, tudattalanul hordozott minták felismerésével és megértésével lehetőséget nyílik azok korrekciójára, átdolgozására.

Minden kliens – még akkor is, ha egyéni terápiás keretek között dolgozunk – egész családjával, kapcsolati hálójával együtt érkezik a terápiába, ezért a családterápiás szemlélet (rendszerszemlélet) egyéni terápiában is jól kamatoztatható.

 

TÓTH B. (2006) Családfánk – sorsunk rejtett mintázata. Kairosz Kiadó, Bp.

FORWARD, S. (2014) Mérgező szülők. Háttér Kiadó, Bp.

SZONDI L. (1996) Ember és sors. Kossuth Kiadó, Bp.

© 2017 Deák IngridTelefon: 06 70 / 225 8143
E-mail: deakingrid@gmail.com