Szupportív terápia

A szupportív – támogató jellegű – terápia az énerő növelését, ill. az aktuális életvezetési nehézségek megoldását segíti.

Bővebben...

Relaxáció

Az autogén tréning gyakorlatainak alkalmazásával megtapasztalható a testi ellazultság, amelyet lelki ellazulás követ.

Bővebben...

Imagináció (KIP)

Az imagináció során kibontakozó képekben kifejezésre jutnak olyan tartalmak, amelyek a lélekben munkálnak.

Bővebben...

Ego state terápia

Az Ego state terápia elmélete szerint a személyiség nem homogén egész, hanem különböző én-állapotokból épül fel.

Bővebben...

NLPt

Neuro Lingvisztikus Pszichoterápiás technikákkal adaptív viselkedési és kommunikációs minták alakíthatók ki.

Bővebben...

Kognitív terápia

Gondolkodásmódunk megváltoztatása befolyással bír érzelmi állapotunkra és viselkedésünkre is.
 

Bővebben...

Pár- és családi tanácsadás

A rendszerszemlélet értelmében egy adott személy leghitelesebben a családi kapcsolatainak tükrében érthető meg.

Bővebben...

Művészeti terápia

A művészeti terápiás technikák segítségével lehetségessé válik az önkifejezés és az érzelmek megjelenítése.

Bővebben...

Álomelemzés

Az álmok szimbolikus képei és történései rávilágíthatnak problémáink mélyebb jelentésére és összefüggéseire.

Bővebben...


PSZICHOTERÁPIÁS KONZULTÁCIÓ

A pszichoterápiás konzultáció mint „szelíd gyógymód” alkalmazásával a lelki egyensúly helyreállítása, a személyiség kibontakoztatása, valamint a lelki egészség megőrzése történik. Biztonságos és őszinte légkörben lehetőség nyílik a problémák átfogó szemlélésére, és a belső feszültségek feloldására.

A terápiás folyamat során a „káoszból” ki tud alakulni egy újfajta rend; a félelmek, a szorongások, az önmarcangolás, a gyötrődés helyébe léphet a tenni akarás, az energikusság, a derű, és a megbékélés. Az olykor kilátástalannak tűnő helyzetek is magukban rejtik a fejlődés és az újraformálódás lehetőségét.

© 2017 Deák IngridTelefon: 06 70 / 225 8143
E-mail: deakingrid@gmail.com